ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

    หน้าที่:  

   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20190122312 : ซื้อยางนอกลวง ขนาด 10.00-20-16 (ดอกเรียบ), ยางใน และยางรอง ขนาด 10.00-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ ณ วันที่ : 22/1/2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20190115307 : จ้างซ่อมทำเรือจูง 3 เข้าอู่ซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก  
ประกาศ ณ วันที่ : 15/1/2562
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20190115306 : ซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ ณ วันที่ : 15/1/2562
 
28189