ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

    หน้าที่:  

   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20181115264 : ซื้อยางตันขนาด 8.25-15 จำนวน 30 เส้น และ 3.00-15 จำนวน 14 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ ณ วันที่ : 15/11/2561
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20181114263 : จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนอะไหล่รถยกตู้สินค้าเปล่า หมายเลข 743 และ 749 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ ณ วันที่ : 14/11/2561
 
27509