ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

    หน้าที่:  

   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
p20180605323 : การประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ  
ประกาศ ณ วันที่ : 5/6/2561
--ยังไม่กำหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง--
e20180221001 : ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 2 (ทดแทน)  
ประกาศ ณ วันที่ : 5/6/2561
 
25229