ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

    หน้าที่:  

   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20180816198 : จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะจากเรือสินค้า จำนวน 3 จุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ ณ วันที่ : 16/8/2561
 
26060