ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

    หน้าที่:  

   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
s20180925236 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้ยาง 2 รายการ จำนวน 300 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ ณ วันที่ : 25/9/2561
 
27161